1.     BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular bireysel veya toplu (tek nokta başvurusu) olarak gerçekleştirilebilir. Başvurunuzun bireysel veya toplu (tek nokta başvurusu) olma durumuna göre, ilgili faaliyet basamaklarını takip ederek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz:

1.1  BİREYSEL BAŞVURU

·         Beyaz Belgeden hangi meslek için belge almak istediğinizi tespit ediniz. Mesleğinize ait ulusal yeterliliğe ‘Sektörler&Açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

·         Başvuru Formunu doldurunuz. Başvuru formuna ‘Dokümanlar’ sekmesindeki ‘Başvuru Formları’ bölümünden ulaşabilirsiniz. Veya Online başvuru işlemleri için web sitesinin sağ üst köşesinde yer alan ‘Sınav Başvurusu’ kutucuğunu tıklayarak işlem adımlarını takip edebilirsiniz.

·         İlgili meslek için Beyaz Belge hesabına, sınav ücretini ödeyiniz; dekontun açıklama kısmına adınız-soyadınız ve sınavın adını yazınız. (Sınav ücretleri ile ilgili detaylı bilgiyi ‘Sınavve Belgelendirme' sekmesinin en altında bulunan ‘Belgelendirme Fiyat Listesi’ içeriğinden ulaşabilirsiniz.)

·         Başvuru formunun ıslak imzalı halini, bir adet kimlik fotokopisini, banka dekontunu (ve varsa ilgili belgelendirme programında belirtilen diğer başvuru evraklarını) elden veya posta/kargo yoluyla Beyaz Belgeye teslim ediniz. (Başvuru evrakları her mesleğe özgün belgelendirme programlarında açıklanmıştır. İlgi belgelendirme programına ‘Dokümanlar’ sekmesinden ‘Belgelendirme Prosedürü’ içeriğinden erişebilirsiniz.)


1.2 TEK NOKTA BAŞVURUSU
NOT: Bu başvuru yöntemi, en az 10 aday için (farklı mesleklerde de olabilir) toplu başvuru yapıldığında kullanılabilir. Ödeme şekli nakit veya banka teminat mektubu olabilir.
 

·         Beyaz Belgeden hangi meslek için belge almak istediğinizi tespit ediniz. Mesleğinize ait ulusal yeterliliğe ‘Sektörler&Açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

·         Tek Nokta Başvuru Formunu doldurunuz. Tek Nokta Başvuru formuna ‘Dokümanlar’ sekmesindeki ‘Tek Nokta Başvuru Formu’ bölümünden ulaşabilirsiniz.

·         Başvuru yapılan meslekler göz önünde bulundurularak ortaya çıkan toplam sınav ücretini Beyaz Belge hesabına yatırın (açıklama kısmına tüzel kişilik unvanı ve aday sayısını belirtin). İşlemler, talep edilmesi halinde banka teminatı gösterilerek yürütülebilir. (Sınav ücretleri ile ilgili detaylı bilgiyi ‘Sınavve Belgelendirme' sekmesinin en altında bulunan ‘Belgelendirme Fiyat Listesi’ içeriğinden ulaşabilirsiniz.)

·         Tek Nokta Başvuru Formunun ıslak imzalı halini, her aday için doldurulmuş başvuru formunun ıslak imzalı halini, her aday için bir adet kimlik fotokopisini, banka dekontunu (ve ilgili belgelendirme programında belirtilen diğer başvuru evraklarını) elden veya posta/kargo yoluyla Beyaz Belgeye teslim ediniz. (Başvuru evrakları her mesleğe özgün belgelendirme programlarında açıklanmıştır. İlgi belgelendirme programına ‘Dokümanlar’ sekmesinden ‘Belgelendirme Prosedürü’ içeriğinden erişebilirsiniz.)


1.3 BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:

·         Beyaz Belge, gelen başvuruları Ulusal Yeterlilik kriterleri başta olmak üzere bazı kriterler doğrultusunda inceler.

·         Beyaz Belge, başvuru evraklarında bir eksiklik veya yanlışlık varsa başvuru sahibi ile görüşerek eksiklik veya yanlışlıkların giderilmesini sağlayarak eksiksiz ve doğru başvurunun alınmasına yardımcı olur.

·         Beyaz Belge, başvuru sahibini başvurusunun kabulü veya reddi konusunda her aşamasında bilgilendirir.

·         Başvuru kabul edilmişse sınav sürecine geçilir.


1.4 AÇIKLAMA

·       Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan muafiyet tablosunda, belirtilen diploma ve ustalık belgesine sahip olan kişilerden, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek Madde 1 kapsamında, İş Müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayacağı ifade edilmektedir.

2. SINAV VE BELGELENDİRME SÜRECİ

·         Beyaz Belge, başvuru sahibi için sınav programı belirler ve başvuru sahibini tercih ettiği iletişim yöntemleri ile bilgilendirir.

·         Başvuru sahibi, belirlenen gün ve saatte sınavın yapılacağı alanda hazır bulunur.

·         İlgili belgelendirme programında belirtilen yöntem (teorik, mülakat, uygulama) ve sürelere uygun olarak sınav gerçekleştirilir. Sınav yöntemleri ve süreler hakkında bilgilere her mesleğe özgün belgelendirme programlarında açıklanmıştır. İlgi belgelendirme programına ‘Dokümanlar’ sekmesinden ‘Belgelendirme Prosedürü’ içeriğinden erişebilirsiniz.

·         Sınavı takip eden yaklaşık 10  gün içerisinde sınav sonuçları başvuru sahibine bildirilir.

·         Beyaz Belge, sınavlarda başarı sağlayan ve belge almaya hak kazanan kişiyi MYK'ya bildirir.

·         MYK tarafından basılan belge Beyaz Belge’ye ulaşınca Belge ve Belge Teslim işlemleri tamamlanır.

·         Belge, başvuru sahibinin belirttiği teslimat yöntemine göre kendisine teslim edilir.3. BELGE SORGULAMA SÜRECİ
İlgili kişiler , web sitesinin sol üst köşesinde yer alan ‘Aday Belge Sorgulama’ linkinden ilgili işlem adımlarını yerine getirerek belgelerini sorgulayabilirler.  


4. SINAV SONUCU SORGULAMA SÜRECİ
İlgili kişiler , web sitesinin sağ üst köşesinde yer alan ‘Sınav Başvurusu’ kutucuğundan ‘ Online Aday İşlemleri’ linkinden sınav sonuçlarına erişebilirler.

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYET SÜRECİ
Başvuru sahipleri sınav sonuçlarına, belgelendirme kararına itiraz edebilir veya bir konu hakkında şikâyette bulunabilir. (İtiraz ve Şikâyet ile ilgili detaylı bilgiyi ‘Sınav ve Belgelendirme' sekmesinde bulunan ‘İtiraz ve Şikayet Prosedürü’ içeriğinden ulaşabilirsiniz.)