1.     BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular bireysel veya toplu (tek nokta başvurusu) olarak gerçekleştirilebilir. Başvurunuzun bireysel veya toplu (tek nokta başvurusu) olma durumuna göre, ilgili faaliyet basamaklarını takip ederek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz:

1.1  BİREYSEL BAŞVURU

·         Beyaz Belgeden hangi meslek için belge almak istediğinizi tespit ediniz. Mesleğinize ait ulusal yeterliliğe ‘Sektörler&Açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

·         Başvuru Formunu doldurunuz. Başvuru formuna ‘Dokümanlar’ sekmesindeki ‘Başvuru Formları’ bölümünden ulaşabilirsiniz. Veya Online başvuru işlemleri için web sitesinin sağ üst köşesinde yer alan ‘Sınav Başvurusu’ kutucuğunu tıklayarak işlem adımlarını takip edebilirsiniz.

·         İlgili meslek için Beyaz Belge hesabına, sınav ücretini ödeyiniz; dekontun açıklama kısmına adınız-soyadınız ve sınavın adını yazınız. (Sınav ücretleri ile ilgili detaylı bilgiyi ‘Sınavve Belgelendirme' sekmesinin en altında bulunan ‘Belgelendirme Fiyat Listesi’ içeriğinden ulaşabilirsiniz.)

·         Başvuru formunun ıslak imzalı halini, bir adet kimlik fotokopisini, banka dekontunu (ve varsa ilgili belgelendirme programında belirtilen diğer başvuru evraklarını) elden veya posta/kargo yoluyla Beyaz Belgeye teslim ediniz. (Başvuru evrakları her mesleğe özgün belgelendirme programlarında açıklanmıştır. İlgi belgelendirme programına ‘Dokümanlar’ sekmesinden ‘Belgelendirme Prosedürü’ içeriğinden erişebilirsiniz.)


1.2 TEK NOKTA BAŞVURUSU
NOT: Bu başvuru yöntemi, en az 10 aday için (farklı mesleklerde de olabilir) toplu başvuru yapıldığında kullanılabilir. Ödeme şekli nakit veya banka teminat mektubu olabilir.
 

·         Beyaz Belgeden hangi meslek için belge almak istediğinizi tespit ediniz. Mesleğinize ait ulusal yeterliliğe ‘Sektörler&Açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

·         Tek Nokta Başvuru Formunu doldurunuz. Tek Nokta Başvuru formuna ‘Dokümanlar’ sekmesindeki ‘Tek Nokta Başvuru Formu’ bölümünden ulaşabilirsiniz.

·         Başvuru yapılan meslekler göz önünde bulundurularak ortaya çıkan toplam sınav ücretini Beyaz Belge hesabına yatırın (açıklama kısmına tüzel kişilik unvanı ve aday sayısını belirtin). İşlemler, talep edilmesi halinde banka teminatı gösterilerek yürütülebilir. (Sınav ücretleri ile ilgili detaylı bilgiyi ‘Sınavve Belgelendirme' sekmesinin en altında bulunan ‘Belgelendirme Fiyat Listesi’ içeriğinden ulaşabilirsiniz.)

·         Tek Nokta Başvuru Formunun ıslak imzalı halini, her aday için doldurulmuş başvuru formunun ıslak imzalı halini, her aday için bir adet kimlik fotokopisini, banka dekontunu (ve ilgili belgelendirme programında belirtilen diğer başvuru evraklarını) elden veya posta/kargo yoluyla Beyaz Belgeye teslim ediniz. (Başvuru evrakları her mesleğe özgün belgelendirme programlarında açıklanmıştır. İlgi belgelendirme programına ‘Dokümanlar’ sekmesinden ‘Belgelendirme Prosedürü’ içeriğinden erişebilirsiniz.)


1.3 BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:

·         Beyaz Belge, gelen başvuruları Ulusal Yeterlilik kriterleri başta olmak üzere bazı kriterler doğrultusunda inceler.

·         Beyaz Belge, başvuru evraklarında bir eksiklik veya yanlışlık varsa başvuru sahibi ile görüşerek eksiklik veya yanlışlıkların giderilmesini sağlayarak eksiksiz ve doğru başvurunun alınmasına yardımcı olur.

·         Beyaz Belge, başvuru sahibini başvurusunun kabulü veya reddi konusunda her aşamasında bilgilendirir.

·         Başvuru kabul edilmişse sınav sürecine geçilir.


1.4 AÇIKLAMA

·       Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan muafiyet tablosunda, belirtilen diploma ve ustalık belgesine sahip olan kişilerden, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek Madde 1 kapsamında, İş Müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayacağı ifade edilmektedir.

2. SINAV VE BELGELENDİRME SÜRECİ

·         Beyaz Belge, başvuru sahibi için sınav programı belirler ve başvuru sahibini tercih ettiği iletişim yöntemleri ile bilgilendirir.

·         Başvuru sahibi, belirlenen gün ve saatte sınavın yapılacağı alanda hazır bulunur.

·         İlgili belgelendirme programında belirtilen yöntem (teorik, mülakat, uygulama) ve sürelere uygun olarak sınav gerçekleştirilir. Sınav yöntemleri ve süreler hakkında bilgilere her mesleğe özgün belgelendirme programlarında açıklanmıştır. İlgi belgelendirme programına ‘Dokümanlar’ sekmesinden ‘Belgelendirme Prosedürü’ içeriğinden erişebilirsiniz.

·         Sınavı takip eden yaklaşık 10  gün içerisinde sınav sonuçları başvuru sahibine bildirilir.

·         Beyaz Belge, sınavlarda başarı sağlayan ve belge almaya hak kazanan kişiyi MYK'ya bildirir.

·         MYK tarafından basılan belge Beyaz Belge’ye ulaşınca Belge ve Belge Teslim işlemleri tamamlanır.

·         Belge, başvuru sahibinin belirttiği teslimat yöntemine göre kendisine teslim edilir.3. BELGE SORGULAMA SÜRECİ
İlgili kişiler , web sitesinin sol üst köşesinde yer alan ‘Aday Belge Sorgulama’ linkinden ilgili işlem adımlarını yerine getirerek belgelerini sorgulayabilirler.  


4. SINAV SONUCU SORGULAMA SÜRECİ
İlgili kişiler , web sitesinin sağ üst köşesinde yer alan ‘Sınav Başvurusu’ kutucuğundan ‘ Online Aday İşlemleri’ linkinden sınav sonuçlarına erişebilirler.

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYET SÜRECİ
Başvuru sahipleri sınav sonuçlarına, belgelendirme kararına itiraz edebilir veya bir konu hakkında şikâyette bulunabilir. (İtiraz ve Şikâyet ile ilgili detaylı bilgiyi ‘Sınav ve Belgelendirme' sekmesinde bulunan ‘İtiraz ve Şikayet Prosedürü’ içeriğinden ulaşabilirsiniz.)

BELGE GÖZETİM TALİMATI

 

1. TANIM AÇIKLAMALARI

1.1. Portfolyo: Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan; kişinin daha önce almış olduğu eğitimlere ve yapmış olduğu çalışmalara ilişkin kanıt ve kayıtları içeren dosyayı ifade eder.

1.2. Başvuru Sahibi: MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sonunda belgesini yenilemek amacıyla Beyaz Belgelendirme’ye başvuru yapan kişiyi,

1.3. Belge: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Beyaz Belgelendirme’ nin gerçekleştirdiği sınavlarda başarılı olan kişi için düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini,

1.4. Belge Yenileme: Belgesinin geçerlilik süresi sonunda kişinin mesleki yeterliliğini devam ettirdiğinin değerlendirilmesi ve mesleki yeterliliğini kanıtlayan kişinin yeniden belgelendirilmesi faaliyetlerini,

1.5. Gözetim: Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde kişinin mesleki yeterliliğinin izlenmesine ve doğrulanmasına yönelik faaliyetleri,

 

 

 

2. AMAÇ ve KAPSAM AÇIKLAMALARI

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almış kişilerin mesleki yeterliliklerini sürdürüp sürdürmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen gözetim ve belge yenileme faaliyetlerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin ve Beyaz Belgelendirmelendirmenin yerine getirmeleri gereken usul ve esasları kapsar.  Bu usul ve esaslar, belgesini yenilemek isteyen MYK mevzuatı dâhilinde TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi çerçevesinde ulusal yeterlilikler bazında mesleki yeterlilik personel belgelendirme usul ve esaslarını belirler.

 

 

 

3. SORUMLULUK

İlgili birim Karar Vericisi, KYT ve Belgelendirme Sorumlusu başta olmak üzere diger personel destek hizmeti vermekle yükümlüdür.  

 

 

 

4. UYGULAMA

 

4.1. Gözetim faaliyetlerine ilişkin genel şartlar

 

 • Gözetim faaliyeti işlemleri Belgelendirme Sorumlusu-Sınav Sorumlusu tarafından, KV onayı ile  yürütülür. Gözetim sürecinde belgenin askıya alınması veya gözetim sürecini uygun olarak tamamlamasına yönelik kararların tamamı KV tarafından verilir, yazılım/MYK portal üzerindeki işlemler KV kararına bağlı olarak Belgelendirme Sorumlusu-Sınav Sorumlusu eş zamanlı kayıt altına alınır ve bildirilir.

 • Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterliliklerde, kişinin belgesini düzenlemiş olan Beyaz Belgelendirme tarafından ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim yapılır. Bu istisnalar dışındaki ulusal yeterliliklerde gözetim yapılmaz.
 • İlgili ulusal yeterlilikte belirtilmiş gözetim dönemlerinde Beyaz Belgelendirme belgeli kişiye son gözetim tarihin yaklaştığını ve gözetim şartlarını yazılım üzerinden periyodik ve otomatik olarak olarak (bir ay- onbeş gün- bir hafta) sms yolu ile iletilir.  Kişiden belgesinin geçerli olduğu süre boyunca ilgili alanda çalıştığını gösterir kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu)  Belgelendirme Sorumlusu – Sınav Sorumlusu tarafından  Belge Gözetim Değerlendirme Formu (PR.9 FR.7) ile talep edilir. Talep edilen tüm gözetim faaliyetleri KV tarafından yazılım üzerinden izlenir.  
 • Belgeli kişinin çalışma kayıtlarını gözetim süreci içerisinde Beyaz Belgelendirmeye posta veya internet yolu ile iletmesi gerekir. İletilen kayıtlar öncelikle  Belgelendirme Sorumlusu – Sınav Sorumlusu tarafından incelenir. Yetersiz görülür ise belgeli kişi ile tekrar iletişime geçilerek yeterli hale getirilmesi için talepte bulunulur. Bu süreçte KV ile iletişim halinde olunur.  Gözetim süresi tamamlanan belgeli kişinin gözetime uygunluk kararı KV tarafından değerlendirilir, uygun ve yeterli bulunursa belgenin geçerliliği sürdürülür. Gözetim belge ve kayıtlarında yanıltıcı ve yanlış bilgilerikasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen kişinin mesleki yeterlilik belgesi derhal iptal edilir.
 • Belgeli kişinin çalışma kayıtlarını verilen süre içerisinde iletmemesi veya eksik iletmesi durumunda ilgili alan KV’si kişinin belgesini, geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alır. Gözetim şartları karşılayamadığından belgenin askıya alınma hali belgesi askıya alınan kişiye yazılım üzerinden otomatik olarak sms yolu ile iletilir. Belgesi askıya alınan kişinin çalışma kayıtlarını belgenin geçerliliği sona ermeden önce iletilmesi ve KV tarafından değerlendirilerek uygun görülmesi hâlinde yeniden geçerli duruma getirilir. Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda kişinin belgesi iptal edilir.

 

4.2. Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin genel şartlar

 • Belge yenileme başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay sonra sona erer.
 • Beyaz Belgelendirme; çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenilemede belge yenileme başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde başvuruyla ilgili değerlendirme ve karar verme işlemlerini, sınavla belge yenilemede ise belge yenileme başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde başvuru değerlendirme, sınav yapma ve karar verme işlemlerini tamamlar.
 • Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin askıya alınmış veya iptal edilmiş olmaması gerekir. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumunun kaldırılma tarihinden itibaren belgenin geçerlilik süresinin bir yıl sonrasına kadar belge yenileme yapılabilir.
 • Beyaz Belgelendirme; belge yenileme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini ‘MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim Ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul Ve Esaslar’ ile yetki kapsamında yer alan ulusal yeterliliklerinde belirtilen belge yenileme şartlarına uygun şekilde işbu talimat ile tanımlamıştır.  Belge yenileme için başvuru yöntemini ve başvuru evrakları www.beyazbelgelendirme.com.tr  internet sitesinde bu talimat ile yayımlanmıştır. Ulusal yeterlilik bazında talep edilecek evraklar iş bu talimatın alt sayfalarında tanımlanmış olup Beyaz Belgelendirmeye belge yenileme yaptırmak isteyen kişiler tarafından teslim edilecektir.
 • Beyaz Belgelendirme belge yenileme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini; MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar ile yetki kapsamında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de belirtilen belge yenileme şartlarına uygun şekilde bu talimat ile tanımlamıştır.
 • Beyaz Belgelendirme; belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları bildirir. Bildirimleri SMS, telefon gibi iletişim araçlarıyla yapar. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçememesi durumunda Beyaz Belgelendirme’nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, talep edilmesi hâlinde Beyaz Belgelendirme söz konusu kişilere bildirim yapmış olduğunu gösterir kanıt ve kayıtları MYK’ya sunar.
 • Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının Beyaz Belgelendirme’ye ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde Beyaz Belgelendirme, MYK’nın belirlediği yönteme uygun şekilde başvuru sahibi için belge talebini MYK’ya iletir.
 • Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme karar tarihi mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden önce ise yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir sonraki gündür. Belge yenileme karar tarihi mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra ise yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme karar tarihidir.
 • Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat, bilgi değişikliği vb. olması durumunda, o belgenin kullanımına son verilmeli ve Beyaz Belgelendirmeye belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunmalıdır. Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, kayıp ilanı vererek o ilanla birlikte Beyaz Belgelendirmeye bilgi vermek zorundadır. Bu hallerde; belge sahibi tarafından ücret tarifesinde belirtilen ‘sınavsız belge yenileme ücreti’ tutarının Beyaz Belgelendirmeye yatırılmasına müteakip beş iş günü içerisinde Beyaz Belgelendirme Kuruma belge yenileme talebinde bulunur. Kurumun belgeyi onaylaması ve iletmesi halinde belge teslim süreçleri PR.9 Belgelendirme Prosedürü ‘4.1.3Mesleki Yeterlilik Belgesi Teslimi’ maddesine uygun şekilde yürütülür. 

 

4.3. Belge yenileme başvurusu

 

 • Çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenileme başvuruları mevcut belgeyi düzenlemiş olan Beyaz Belgeledirme’ye yapılır. Sınavla belge yenileme başvuruları ise Beyaz Belgelendirme’ye yapılabilineceği gibi belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir yetkilendirilmiş kuruluşada yapılabilir.

 

 • Başvuru sahibi, ücret tarifesinde belirtilen belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini Beyaz Belgelendirme’ye öder ve aşağıda belirtilen yöntem ve kurallara uygun olarak istenen evrakları Beyaz Belgelendirme’ye iletir.

 

 • Belge yenileme başvurusu, başvuru dönemi içerisinde Beyaz Belgelendirme’ye yapılmalıdır. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay sonra sona erer. Başvuru dönemi başlangıç tarihinden önce ve bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge yenileme faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden başvuru sahibinin tercih ettiği birine göre gerçekleştirilir;

 

4.3.1. Çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenileme

 

 • Beyaz Belgeledirme çalışma kayıtlarıyla belgesinin yenilenmesini talep eden kişilerden ilgili ulusal yeterliliğin ‘belge yenileme’ kısmında belirtilen evrakları teslim etmesini ister. İlgili çalışma kayıtları ve süreleri ilgili yeterlilik bölümünde verilmiştir. Başvuru sahibinin sunmuş olduğu çalışma kayıtları, belgeli kişinin yeterliliğini sürdürüp sürdürmediği ve güncel belgelendirme programı şartlarına uyum gösterip göstermediği Beyaz Belgelendirme tarafından değerlendirilir. Çalışma kayıtlarının uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde Beyaz Belgelendirme başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister.

 

 • Beyaz Belgelendirme, belge yenileme başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde başvuruyla ilgili değerlendirme ve karar verme işlemlerini tamamlar. Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil edilir.

 

 • MYK Web Portal üzerinden sınavsız belge yenileme bölümü üzerinden işlemleri gerçekleştirir.

 

 • Çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse ilave birimlerin içerdiği tüm sınavlara katılmalıdır. Çalışma kayıtlarının uygun ve yeterli bulunması ve ilave birimlerin sınavlarında başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için ilave birimleri içeren belge düzenlenir.

 

 • Çalışma kayıtları sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

 

4.3.2. Sınavla belge yenileme

 

 • Beyaz Belgelendirme, başvuru sahibinin sunmuş olduğu sınavla belge yenileme başvuru evraklarını değerlendirir. Başvurunun uygun bulunmaması hâlinde Beyaz Belgelendirme başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur.
 • Başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz. Sadece Çelik Kaynakçısı UY belirlitildiği üzere sınavların tümüne katılır.
 • Beyaz Belgelendirme, başvurusunu uygun bulduğu başvuru sahibi için belge yenileme başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde başvuru değerlendirme, sınav yapma ve karar verme işlemlerini tamamlar. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için Beyaz Belgelendirme belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı talep eder.
 • MYK Web Portal üzerinden sınavsız belge yenileme bölümü üzerinden işlemleri gerçekleştirir.
 •  Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi, başarısız olduğu sınav(lar)a başvuru dönemi içerisinde Beyaz Belgelendirmede girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur.
 • İlk defa girdiği belge yenileme sınavlarında başarısız olan kişilere Beyaz Belgelendirme tarafından başvuru dönemi içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır.
 • Sınavlar sonucunda ilgili ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre belge düzenlenebilir.

 

 

4.4. Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi durumunda belge yenileme faaliyetleri

 

 • Bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve başvuruyu alan Beyaz Belgelendirme yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir. Beyaz Belgelendirme yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetlerini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirebilir.
 • Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları SMS/e-posta/telefon iletişim araçlarıyla bildirir.
 • Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.
 • Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.
 • Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.
 • Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

 

 

4.5. Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin bedeller

 

 • Beyaz Belgelendirme; kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme ücreti ve yetki kapsamında yer alan her bir ulusal yeterlilik için ayrı ayrı olacak şekilde sınavla belge yenileme ücretlerini belirler ve söz konusu ücretleri Kuruma bildirir. Kurumun onaylaması hâlinde belge yenileme ücretleri Kurumun ve Beyaz Belgelendirme internet sitelerinde yayımlanır.
 • Çalışma kayıtları değerlendirilmesiyle belge yenilemede Beyaz Belgelendirme, başvuru sahibinden belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edebilir. İlave ücret; kanıt değerlendirmesiyle belge yenilemede belge masraf karşılığının iki katını, kanıt ve portfolyo değerlendirilmesiyle belge yenilemede ise Beyaz Belgelendirmenin ücret tarifesinde ilgili ulusal yeterlilik için belirtilen toplam sınav ücretinin yarısını aşamaz.
 • Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi belge masraf karşılığını belge yenileme kararını veren Beyaz Belgelendirme banka hesabına yatırır. Beyaz Belgelendirme belge yenilemeye hak kazanan kişilerin belge basım talebini Kuruma iletmeden önce belge masraf karşılıklarını Kurum banka hesabına aktarır. Belge masraf karşılığının yatırıldığını gösteren doküman, belge yenilemeye hak kazanan kişilerin bilgileri ile birlikte Kuruma iletilir. Belge yenilemeye hak kazanamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.

 

 

 

 

 

11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

11UY0012-3/03 Betonarme Demircisi

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

11UY0010-3/04 Çelik Kaynakçı

Gözetim Sıklığı: Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenileme: Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

 

16UY0266-3/01 Mermer-Doğaltaş Ocakçısı

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 

 

17UY0315-3/00 Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

16UY0267-4/01 Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

10UY0002-3/03 Makine Bakımcı / 10UY0002-4/03 Makine Bakımcı

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

18UY0379-3/00  Yeraltı Hazırlık İşçisi/ 18UY0379-4/00 Yeraltı Hazırlık İşçisi

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 

 

 

 

 

18UY0363-4/00 Mekanizasyon İşçisi

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

16UY0265-3/01 Kırma Eleme Tesis Operatörü

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

ATIF

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar

 

 

 

 

 

 

BELGE VE LOGO/ MARKA   KULLANIM TALİMATI

 

 

ATIF

PR.9 Belgelendirme Yönetimi Prosedürü

TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar R10-06

Beyaz Belge Web Sitesi

MYK Web Portal

 

1. TANIM AÇIKLAMALARI

--

 

2. AMAÇ ve KAPSAM AÇIKLAMALARI

 

Belge almaya hak kazanan adayların belge ve logo/marka kullanımını belirler ve Beyaz Belgeden belge alan adayların uyması gereken kuralları içerir.

 

3. SORUMLULUK

KYT ve Belgelendirme Sorumlusu başta olmak üzere diger personel destek hizmeti vermekle yükümlüdür.  

 

 

4. İÇTİHAT

4.1. Belge Kullanım Kuralları

 

Belge kullanım şartları ve temsil hakları, imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alınır. Sözleşme mahiyetine uygun olarak genel kapsamda;

4.1.1. Verilen belge Beyaz Belgeye aittir. Adaylar belge geçerlilik süresi içinde belgeleri kullanırlar.

4.1.2. Gerekli durumlarda Beyaz Belge belgeyi geri çekebilir veya askıya alabilir.

4.1.3.  Verilen belge sadece üzerinde yazılı olan Ulusal Yeterliliği kapsamaktadır. Kapsam dışı belge kullanılamaz. Aksi olduğu takdirde kişi uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa gerekli işlemler uygulanır.

4.1.4. Belge alan kişi, belgeyi hiç bir koşulda başkasına devredemez.

4.1.5. Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

4.1.6. Belge alan kişi yasal mevzuatlara ve ilgili prosedürlere aykırı davranamaz. Aksi durumda belge askıya alınır.

4.1.7. Belgesi askıya alınan yada iptal edilen kişi belgeyi 15(onbeş) gün içerisinde Beyaz Belgeye teslim etmek zorundadır.

4.1.8. Belge askı süresince geçici olarak geçersizdir.

4.1.9. Geçerliliği herhangi bir sebeple sona eren belgenin kullanımından, belgelendirilmiş kişi sorumludur. Beyaz Belge hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.1.10. Belgelendirilmiş kişinin; belge geçerlilik süresi boyunca mesleğini yapmasına engel bir durumun olması durumunda Beyaz Belgeyi bilgilendirmek zorundadır.

4.1.11. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat, bilgi değişikliği vb. olması durumunda, o belgenin kullanımına son verilmeli ve Beyaz Belgeye belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunmalıdır. Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, kayıp ilanı vermeli ve o ilanla birlikte Beyaz Belgeye bilgi vermek zorundadır. Bu hallerde; belge sahibi tarafından ücret listesinde belirtilen ‘sınavsız belge yenileme ücreti’ tutarının Beyaz Belgeye yatırılmasına müteakip 3 iş günü içerisinde Beyaz Belge Kuruma belge yenileme talebinde bulunur. Kurumun belgeyi onaylaması ve iletmesi halinde belge teslim süreçleri PR.9 Belgelendirme Prosedürü ‘4.1.3Mesleki Yeterlilik Belgesi Teslimi’ maddesine uygun şekilde yürütülür. 

4.1.12. Belgenin askıya alınmasına sebebiyet verecek bir uygunsuzluk olduğunda kişi, 1(bir) ay içinde uygunsuzluğunu gidermeli tarafımıza gerekli kanıtları sunmalıdır. Aksi durumda askı süresi ilk tarihten itibaren devam ettirilir ve uygunsuzluğunu gidermesi beklenir. İptal edilmesi durumunda ise belge kullanımı sona erdirilir.

4.1.13. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

4.1.14. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

4.1.15. Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

 

4.2. Logo / Marka Kullanım Kuralları

Logo / marka kullanım şartları ve temsil hakları, imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır. Sözleşme mahiyetine uygun olarak genel kapsamda;

 

4.2.1. Beyaz Belge Logo/Markasını kullandırma hakkı sadece Beyaz Belgeye aittir.

4.2.2.  Belge sahibi, Beyaz Belge logosunu/markasını belirtilen usul esas ve şartlara uygun kullanmakla yükümlüdür.

4.2.3.  Belge sahibi, Beyaz Belge logosunu/markasını sadece belgede belirtilen kapsam için kullanabilir.

4.2.4.  Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

4.2.5.  Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

4.2.6.  Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.

4.2.7.  Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz.

4.2.8.  Logo/Marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

4.2.9.  Belge sahibi, belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.

4.2.10. Belgelendirilmiş kişi Beyaz Belge Logo/Markasını sadece belgede yer alan Belge Numarası ile birlikte kullanabilir. Belge Numarası olmadan tek başına kullanılamaz.

4.2.11. Belgeli kişi veya çalıştığı kuruluş ilgili akreditasyon kuruluşunun ( TÜRKAK R.10.06’ da belirtilen kurallar vb.) marka kullanım usul esaslarına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu marka kullanım usul ve esaslarına uymakla yükümlüdür.

4.2.12. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

 

Revizyon Mahiyeti

Rev. Tarihi/Nu.

4.1. Belge Kullanım Kuralları 4.1.11. madde içeriğine belgenin kaybolması, yıpranması gibi durumlarda yapılacak işlemler tanımlanmıştır.

30.06.2020/01

 

ATIFATIF

PR.11 FR.1 İtiraz ve Şikâyet Bildirim Formu                                             

MYK Web Portal Kullanım Kılavuzu

MYK Belgelendirme Kuruluşları İçin Yetkilendirme Kriterleri  Ve Uygulama Rehberi

PR.1 Geçerli Doküman ve Kayıt Yönetimi Prosedürü

PR.3 Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü

 

1. TANIM AÇIKLAMALARI

1.1 İTİRAZ 

Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilen kişinin, kuruluşumuz tarafından istenen belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan olumsuz bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebini içerir. 

1.2 ŞİKÂYET 

Herhangi bir kurum, kişi veya organizasyon tarafından kuruluşumuza yapılan ve kuruluş faaliyetlerimize ilişkin memnuniyetsizliğini ifade eden talebi içerir.

 

2. AMAÇ ve KAPSAM AÇIKLAMALARI

Personel belgelendirme için başvuruda bulunan, sınava katılan, belgelendirilen veya belge hakkı verilmeyen kişi veya onların işverenlerinden veya diğer taraflardan personel belgelendirmeye yönelik organize edilen sınav, sınav sürecine, diğer belgelendirme faaliyetlerine ve Beyaz Belge’nin diğer faaliyetlerine yönelik yapılan itiraz ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ve cevaplanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş olup, şikâyet ve itiraz kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve cevaplanmasına yönelik izlenmesi gereken hususları kapsar.

 

3. SORUMLULUK

Bu prosedürün uygulanmasından Genel Müdür dâhil KYT, Belgelendirme Sorumlusu başta olmak üzere ataması onaylanmış İtiraz ve Şikâyet Komisyon üyeleri ve itiraz ve şikâyeti yapan taraflar sorumludur. 

 

4. İÇTİHAT

Beyaz Belge değerlendirme, belgelendirme ve diğer kararlarına ilişkin yapılacak tüm itirazları ve şikâyetleri kayda alarak kademeli olarak değerlendirmekte ve sonuçlandırmaktadır. Bu prosedür kapsamındaki her tür şikâyet ve itirazın; tarafsızlık açısından çıkar çatışması doğurabilecek haller, bunların oluşmasını engellemek için alınacak tedbirler ve muhtemel yaptırımlar dahilinde, gerçek ve tüzel kişiler ile tarafların niteliklerine göre herhangi bir ayrım yapmayacak şekilde ve objektif deliller çerçevesinde Beyaz Belge tarafından ele alınması esastır. Beyaz Belge sunduğu hizmetler ile ilgili müşteri şikâyetlerinin kayıtlarını muhafaza etmek ve istenildiğinde ulaşılabilir durumda bulundurmakla yükümlüdür. Beyaz Belge şikâyet ve itirazları ele almanın bütün seviyelerindeki kararlardan ve şikâyetleri geçerli kılmak için gerekli olan bütün bilgilerin toplanmasından ve doğrulanmasından sorumludur.

 

Öneriler; itiraz ve şikâyet hususu dışında değerlendirilmekte olup Beyaz Belge Web Sitesi içeriğindeki iletişim sayfası ile erişime açılmıştır. İletişim sayfasından alınan öneri bildirimleri Belgelendirme Sorumlusu tarafından takip edilerek KYT’ne iletilir. Öneriler en kısa sürede bildirim yapana yazılı olarak geri dönüş sağlanarak değerlendirilerek bildirilir.

 

4.1 İtiraza Konu Durumlar

Belgelendirme için müracaat eden adayın, başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, Beyaz Belge tarafından istenilen belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebini sözlü veya yazılı olarak ifade ettiği durumdur. İşbu prosedür kuruluşumuz web sayfasında (www.beyazbelgelendirme.com.tr) kamuya açık halde tutulmaktadır.

İtiraz aşağıdaki konulardan oluşabilir;
• Başvurunun kabul edilmemesine ilişkin itiraz,

• Sınav sonucuna itiraz,
• Sınav değerlendiricisi ile ilgili itiraz,
• Belgelendirmeye ilişkin kararlara itiraz (belgenin askıya alınması, kapsamının daraltılması, iptal edilmesi).

 •   İtirazın Alınması -  Değerlendirilmesi

4.1.1 Yapılacak olan itirazlar, www.beyazbelgelendirme.com.tr sitesinden İtiraz ve Şikayet Bildirim Formu indirilerek ve e-posta, posta ile kuruluşumuza iletilerek veya birebir ofise gelinerek Belgelendirme Sorumlusunun vermiş olduğu  İtiraz ve Şikayet Bildirim Formu doldurularak yapılır. Sözlü alınan itiraz bildirimlerinde Belgelendirme Sorumlusu itirazın eksiksiz kayıt altına alınmasını sağlar. Belgelendirme Sorumlusu değerlendirilmesi için itirazın alınmasıyla eş zamanlı KYT’ye iletmekle yükümlüdür.

4.1.2. Yapılacak olan itirazlarda süre sınırlaması vardır. 4.1. maddesi içeriğinde tanımlanmış olan durumlara itiraz durumları kişilere bildirildiği günden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde yapılabilir.

4.1.3. İtiraz sahibi, itiraz ile ilgili evrak var ise bunları Belgelendirme Sorumlusuna iletir.

4.1.4. Belgelendirme Sorumlusu ise İtiraz ve Şikayet Bildirim Formu’nu ve  varsa evrakları Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir.

4.1.5. Kalite Yönetim Temsilcisi, itirazın konusunu inceler ve gerekli bilgileri toplar. İtiraza konu olmayan yetkin bir personel ile itiraz sebebiyle ilgili doğrulamaları işlemlerini yapar. İlgili doğrulama ve itirazı değerlendirme çalışmalarını İtiraz ve Şikâyet Bildirim Formuile gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

4.1.6. İtirazın kanıtlanamadığı durumlarda, kanıtların doğrulanamadığı hallerde itiraz için hiçbir işlem başlatılmaz. İtiraz halinin haklı sebepten oluşması halinde eş zamanlı olarak düzeltici faaliyet uygulaması da başlatılır.

4.1.7. İtiraz değerlendirme sonucu itirazın alındığı tarihten itibaren 15 iş günü içinde Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından itiraz sahibine telefon / e-posta / posta yolu ile bildirilir.

4.1.8. İtirazın çözüme kavuşturulamaması sonuç hakkında itiraz sahibinin tekrar itirazı olması durumunda 10 gün içerisinde İtiraz ve Şikâyet Komisyonunun toplanması, itirazın değerlendirilmesi ve görüşlerin alınması sağlanır.

4.1.9. Komisyonun ilgili itiraz hakkında vardığı görüş belge verilmesi/verilmemesi kararını doğrudan etkiliyor ise ilgili alanda yetkin bir Sınav Değerlendirici ve/veya Karar Verici/İç Doğrulayıcının görüşüne başvurulur ve çoğunluğun vardığı karara göre Beyaz Belge sonucu ilan etme hakkına sahiptir. İtiraza KYT tarafından yazılı olarak yeni kararın nedenleri ve bu kararın sonucunun sunulma süresi Beyaz Belge’ye itirazın resmi olarak ulaştığı tarihten itibaren 30 iş günüdür.  Yasal takip gerektiren durumlarda bu sürelere uyum şartı aranmaz.

4.1.10. Nihai karar yeni düzenlemeler gerektiriyor ise itiraz sahibinin varsa mağduriyeti giderilerek yerine getirilir.

4.1.11. Söz konusu itiraz çerçevesinde itiraza konu olan personel kesinlikle değerlendirme faaliyetlerinde yer almayacaktır.

 

4.2 Şikâyete Konu Olabilecek Durumlar

 • Beyaz Belge personelinin yaptığı belgelendirme işlemleri ile ilgili (başvuru, sınav vb.) durumlar,

 • Belgelendirilmiş kişinin aldığı mesleki yeterlilik belgesi ile ilgili yaptığı hizmet için işvereni veya üçüncü şahıslar tarafından bildirilen uygunsuzluklar,

 • Beyaz Belge’nin gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygunsuzlukları.

 

 •   Şikayetin Alınması -  Değerlendirilmesi

 

4.2.1 Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerin çalıştığı kişi veya kuruluşlardan (diğer tüm taraflar dahil) gelen şikayetler, www.beyazbelgelendirme.com.tr sitesinden İtiraz ve Şikayet Bildirim Formu indirilerek ve e-posta, posta ile kuruluşumuza iletilerek veya birebir ofise gelinerek Belgelendirme Sorumlusunun vermiş olduğu  İtiraz ve Şikayet Bildirim Formu doldurularak yapılır. Sözlü alınan şikayet bildirimlerinde Belgelendirme Sorumlusu şikayetin eksiksiz kayıt altına alınmasını sağlar.

4.2.2. Belgelendirme Sorumlusu değerlendirilmesi için şikayetin alınmasıyla eş zamanlı KYT’ye iletmekle yükümlüdür.

4.2.3. Şikâyet sahibi, şikayet ile ilgili evrak var ise bunları Belgelendirme Sorumlusu’na iletir.

4.2.4. Belgelendirme Sorumlusu ise İtiraz ve Şikayet Bildirim Formu’nu ve  varsa evrakları Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. Şikayetin KYT’ni ilgili olduğu durularda ilgili işlemleri Belgelendirme Sorumlusu yürütür.

4.2.5. Kalite Yönetim Temsilcisi, şikayetin konusunu inceler ve gerekli bilgileri toplar. Şikayete konu olan ilgili personel ile şikayet sebebiyle ilgili doğrulamaları işlemlerini yapar. İlgili doğrulama ve şikayeti değerlendirme çalışmalarını İtiraz ve Şikâyet Bildirim Formu ile gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

4.2.6. Kalite Yönetim Temsilcisi, şikayetin sebebinin Beyaz Belge’den kaynaklandığına karar verir ise; şikayet sahibi ile tekrar görüşerek ayrıntılı açıklama, kanıt isteyebilir ve/veya Beyaz Belge’de ki şikayet ile ilgili personel/birim ile ilgili görüşür.

4.2.7. Şikayet halinin haklı sebepten oluşması halinde eş zamanlı olarak düzeltici faaliyet uygulaması da başlatılır.

4.2.8. Şikâyet teknik değerlendirme konusuna giriyor ise ilgili alanda yetkin bir Sınav Değerlendirici ve/veya Karar Verici/İç Doğrulayıcının görüşüne başvurulur.

4.2.9. İlgi görüşler neticesinde KYT’nin şikâyet değerlendirme sonucu şikâyetin alındığı tarihten itibaren 15 iş günü içinde yine KYT tarafından şikâyet sahibine telefon / e-posta / posta yolu ile bildirilir.

4.2.10. KYT her hangi bir sonuca varamamış ise üst yönetimin bilgisi dâhilinde İtiraz ve Şikâyet Komisyonunu toplar.

4.2.11. Komisyonun şikâyetle ilgili değerlendirmeleri ve görüşleri Toplantı Tutanak Formu ile komisyon sekretaryası tarafından KYT’ne iletilir.

4.2.12. KYT bu görüşlerinde kapsamında nihai kararı oluşturur. Alınan kararlar ve tutulan kayıtlarda varsa düzenlemeler düzeltici faaliyet ile eş zamanlı olarak uygunsuzluk giderilecek şekilde yerine getirilir. Bu faaliyet şikâyet sahipleri için verilen kararların değişmesini gerektirecek seviyedeyse, gerekli düzenlemeler yapılarak şikâyeti değerlendirilmiş şikâyet sahiplerine alınan yeni kararın nedenleri ve bu kararların sonucu yazılı olarak bildirilerek gerekli düzenlemeler yapılır.

4.2.13. Şikâyete KYT tarafından yazılı olarak yeni kararın nedenleri ve bu kararın sonucunun sunulma süresi Beyaz Belge’ye şikâyetin resmi olarak ulaştığı tarihten itibaren 30 iş günüdür.  Yasal takip gerektiren durumlarda bu sürelere uyum şartı aranmaz.

4.2.14. Nihai karar yeni düzenlemeler gerektiriyor ise şikâyet sahibinin varsa mağduriyeti giderilerek yerine getirilir.

4.2.15. Söz konusu şikâyet çerçevesinde şikâyete konu olan personel kesinlikle değerlendirme faaliyetlerinde yer almayacaktır.

4.2.16. Şikâyetlerde bir süre sınırlaması yoktur.

 

4.3. Beyaz Belgelendirme itiraz ve şikâyetlerin; itiraz ve şikâyetlerin alınıp değerlendirilmesinden sorumlu kişiler dışındaki kişi ve kuruluşlarla paylaşılmasını önler. Şikâyet sahibinin bilgileri ve şikâyetin konusu açısından Beyaz Belge tüm gizlilik şartlarına uyar.

4.4.İtiraz ve Şikâyet komitesinde bulunan kişiler,

 • İtiraz / Şikâyet sahibi ile arasında çıkar çelişkisi bulunması durumunda,

 • Son iki yılda itiraz/şikâyet sahibinin eğitiminde bulunmuş olması durumunda,

 • İtiraza/Şikâyete konu olan kişiler

İtiraz veya şikâyetin  sonuçlanması sürecinde bulunmazlar.

Aday Belge Sorgulama İçin TIKLAYINIZ

ADAY BELGELENDİRME ÜCRET LİSTESİ

Ahşap Ahşap Kalıpçı 11UY0011-3/03

Birim Açıklaması

A1

A2

Teorik Sınavı

500 TL

500 TL

Uygulama Sınavı

                                  --             

5100 TL 

Birim Toplamı

500 TL

5600 TL  

Belge Min. Toplam Ücreti

6100 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750 TL

Sınavlı Min. Belge Yenileme

5100 TL

             

 

Betonarme Demircisi 11UY0012-3/03

Teorik Sınavı

500 TL

500 TL

Uygulama Sınavı

--

5170 TL 

Birim Toplamı

500 TL

5670 TL  

Belge Min. Toplam Ücreti

6170 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750 TL

Sınavlı Min. Belge Yenileme

5170 TL

             

 

İnşaat İşçisi  16UY0253-2/00

Birim Açıklaması

A1

A2

Teorik Sınavı

500 TL

--

Uygulama Sınavı

--

3230 TL

Birim Toplamı

500 TL

3230 TL

Belge Min. Toplam Ücreti

3730 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

3230 TL

             

 

Çelik Kaynakçısı 11UY0010-3/04

Seçenek

A1+1 Seçmeli Birim (B1, B5, B6)

A1+2 Seçmeli Birim (B1, B5, B6)

A1+3 Seçmeli Birim (B1, B5, B6)

Birim Açıklaması

A1

B1

B5

B6

Teorik Sınavı

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

Uygulama Sınavı

--

2420 TL

2420 TL

2420 TL

Birim Toplamı

500 TL

2920 TL

2920 TL

2920 TL

Belge Min. Toplam Ücreti

3420 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

2420 TL

                         

 

Köprülü Vinç Operatörü 15UY0205-3/01

Birim Açıklaması

A1

A2

Teorik Sınavı

500 TL

500 TL

Uygulama Sınavı

--

2240 TL

Birim Toplamı

500 TL

2740 TL   

Belge Min. Toplam Ücreti

3240 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

2240 TL

             

 

Köprülü Vinç Operatörü 15UY0205-3/00

Birim Açıklaması

A1

A2

Teorik Sınavı

500 TL

500 TL

Uygulama Sınavı

--

2000 TL

Birim Toplamı

500 TL

2500 TL   

Belge Min. Toplam Ücreti

3000 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

2000 TL

             

 

Makine Bakımcı 10UY0002-3/03

Seçenek

A1+1 Seçmeli Birim (B1veyaB2)                         A1+2 Seçmeli Birim (B1+ B2)

Birim Açıklaması

A1

B1

B2

Teorik Sınavı

500 TL

500 TL

    500 TL

Uygulama Sınavı

--

2730 TL

    2770 TL

Birim Toplamı

500 TL

3230 TL

   3270 TL

Belge Min. Toplam Ücreti

3730 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

2730 TL

                   

 

Makine Bakımcı 10UY0002-4/03

Seçenek

A1+1 Seçmeli Birim (B1veyaB2)                          A1+2 Seçmeli Birim (B1+ B2)

Birim Açıklaması

A1

B1

B2

Teorik Sınavı

500 TL

500 TL

    500 TL

T2

--

--

   500 TL

Uygulama Sınavı

--

2750 TL

   2650 TL

Birim Toplamı

500 TL

3250 TL

   3650 TL

Belge Min. Toplam Ücreti

3750 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

2650 TL

                   

 

 

Mermer-Doğalaş Ocakçısı 16UY0266-3/01

Seçenek

A1+1 Seçmeli Birim (B1, B2, B4)                        

A1+B3+1 Seçmeli Birim (B1,B2, B4)

Birim Açıklaması

A1

B1

B2

B3

B4

 

Teorik Sınavı

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

 

Uygulama Sınavı

--

4250 TL

5300 TL

1900 TL

5100 TL

 

Birim Toplamı

500 TL

4750 TL

5800 TL

2400 TL

5600 TL

 

Belge Min. Toplam Ücreti

5250 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

4250 TL

                           

 

Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı 17UY0315-3/00  

Seçenek

A1+1 Seçmeli Birim (B1,B2,B3)                        

A1+2 Seçmeli Birim (B2+ B3; B1+B2)

A1+3 Seçmeli Birim (B1+B2+ B3)

Birim Açıklaması

A1

B1

B2

B3

Teorik Sınavı

500 TL

500 TL

500 TL

500 TL

Uygulama Sınavı

--

5350 TL

5350 TL

4000 TL

Birim Toplamı

500 TL

5850 TL

5850 TL

4500 TL

Belge Min. Toplam Ücreti

5000 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

4000 TL

                       

 

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı 16UY0267-4/01

Seçenek

A1+A2+A3

A1+A2+A3 Seçmeli Birim (B3)

Birim Açıklaması

A1

A2

A3

B3

Teorik Sınavı

500 TL

500 TL

500 TL

  500 TL

Uygulama Sınavı

--

2250 TL 

2250 TL

 530 TL

Birim Toplamı

500 TL

2750 TL

2750 TL

1030 TL

Belge Min. Toplam Ücreti

6000 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

4500 TL

                     

 

Kırma Eleme Tesis Operatörü 16UY0265-3/01

Birim Açıklaması

A1

A2

Teorik Sınavı

500 TL

500 TL

Uygulama Sınavı

--

2750 TL

Birim Toplamı

500 TL

3250 TL

Belge Min. Toplam Ücreti

3750 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

2750 TL

               

 

Mekanizasyon İşçisi (Maden) 18UY0363-4/00

Birim Açıklaması

A1

A2

Teorik Sınavı

400 TL

400 TL

Uygulama Sınavı

--

1900 TL

Birim Toplamı

400 TL

2300 TL

Belge Min. Toplam Ücreti

2700 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

1900 TL

               

 

Yeraltı Hazırlık İşçisi 18UY0379-3/00

Seçenek

A1+A2 +2 Seçmeli Birim (B1, B3, B4,B5)

Birim Açıklaması

A1

A2

B1

B3

B4

B5

Teorik Sınavı

400 TL

400 TL

400 TL

400 TL

400 TL

130 TL

Uygulama Sınavı

--

580 TL

580 TL

580 TL

580 TL

260 TL

Birim Toplamı

400 TL

980 TL

980 TL

980 TL

980 TL

390 TL

Belge Min. Toplam Ücreti

2750 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

1420TL

                     

 

Yeraltı Hazırlık İşçisi 18UY0379-4/00

Seçenek

A1+A2 +2 Seçmeli Birim (B1, B3, B4,B5)

Birim Açıklaması

A1

A2

B1

B3

B4

B5

Teorik Sınavı

400 TL

400 TL

400 TL

400 TL

400 TL

130 TL

Uygulama Sınavı

--

580 TL

580 TL

580 TL

580 TL

260 TL

Birim Toplamı

400 TL

980 TL

980 TL

980 TL

980 TL

390 TL

Belge Min. Toplam Ücreti

2750 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

1420 TL

                   

 

 

Endüstriyel Taşımacı 13UY0145-3/04

Seçenek

A1+1 Seçmeli Birim (B1 veya B2)                          A1+2 Seçmeli Birim (B1+ B2)

Birim Açıklaması

A1

B1

B2

Teorik Sınavı

500 TL

500 TL

    500 TL

Uygulama Sınavı

--

2000 TL

   2000 TL

Birim Toplamı

500 TL

2500 TL

   2500 TL

Belge Min. Toplam Ücreti

3000 TL

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

2000 TL

                   

 

Mermer-Doğaltaş Ocakçısı 17UY0316-4/00

Birim Açıklaması

A1

A2

Teorik Sınavı

500 TL

500 TL

Uygulama Sınavı

--

6500 TL

Birim Toplamı

500 TL

7000 TL   

Belge Min. Toplam Ücreti

7500 TL

+

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

6500 TL

             

 

Kuyumcu (Perakende) 21UY0441-4/00

Seçenek

A1+A2                                       A1+A2+B1

Birim Açıklaması

A1

A2

B1

Teorik Sınavı

500 TL

500 TL

    500 TL

Uygulama Sınavı

--

3000 TL

   2900 TL

Birim Toplamı

500 TL

3500 TL

   3400 TL

Belge Min. Toplam Ücreti

4000

Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme

750

Sınavlı Min. Belge Yenileme

3000 TL

                   

 

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

GENEL KURALLAR

 • Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
 • Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
 • Belgelendirme ücretleri başvuru aşamasında Beyaz Belgelendirme banka hesabına yatırılır. Başvuru ücretinin yatırılması esnasında, açıklama kısmına adayın `TC Nu., Ad/Soyad ve Talep edilen UY adı´ gibi bilgileri yazılmalıdır. Tek nokta başvurularında banka teminatı kullanılarak ödeme yapılabilir.
 • Belgelendirme ücreti tahsilatı banka yoluyla yapılır.
 • Beyaz Belgelendirme IBAN: TR36 0001 5001 5800 7308 7994 29
 • Adayın özel durumlarından dolayı yeminli tercüman, okutman, işaret dili tercümanlık hizmeti talep etmesi halinde ilgili hizmet bedelinden kaynaklanacak masraflar aday tarafından karşılanacaktır.
 • 11UY0010 Çelik Kaynakçısı, TS EN ISO 9606-1 belgelendirme sürecinde, ölçme değerlendirmenin bir parçası olarak kaynaklanacak masraflar aday tarafından karşılanacaktır.

BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR

ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR

 • Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
 • Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.
 • Başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen adaylardan resmi olarak sınavı açılan (MYK bildirimi gerçekleştirilmiş) aday/adaylara sınavdan vazgeçmesi halinde ücret iadesi yapılmaz.

İNDİRİMLER

 • Talep edilmesi halinde sınav ücretleri üzerinden şu oranlara göre indirim yapılır;

en az 10 kişilik toplu başvuru için %15

en az 12 kişilik toplu başvuru için %20

12 ve üzeri toplu başvuru için %25