BELGE VE LOGO/ MARKA   KULLANIM TALİMATI

 

 

ATIF

PR.9 Belgelendirme Yönetimi Prosedürü

TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar R10-06

Beyaz Belge Web Sitesi

MYK Web Portal

 

1. TANIM AÇIKLAMALARI

--

 

2. AMAÇ ve KAPSAM AÇIKLAMALARI

 

Belge almaya hak kazanan adayların belge ve logo/marka kullanımını belirler ve Beyaz Belgeden belge alan adayların uyması gereken kuralları içerir.

 

3. SORUMLULUK

KYT ve Belgelendirme Sorumlusu başta olmak üzere diger personel destek hizmeti vermekle yükümlüdür.  

 

 

4. İÇTİHAT

4.1. Belge Kullanım Kuralları

 

Belge kullanım şartları ve temsil hakları, imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alınır. Sözleşme mahiyetine uygun olarak genel kapsamda;

4.1.1. Verilen belge Beyaz Belgeye aittir. Adaylar belge geçerlilik süresi içinde belgeleri kullanırlar.

4.1.2. Gerekli durumlarda Beyaz Belge belgeyi geri çekebilir veya askıya alabilir.

4.1.3.  Verilen belge sadece üzerinde yazılı olan Ulusal Yeterliliği kapsamaktadır. Kapsam dışı belge kullanılamaz. Aksi olduğu takdirde kişi uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa gerekli işlemler uygulanır.

4.1.4. Belge alan kişi, belgeyi hiç bir koşulda başkasına devredemez.

4.1.5. Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

4.1.6. Belge alan kişi yasal mevzuatlara ve ilgili prosedürlere aykırı davranamaz. Aksi durumda belge askıya alınır.

4.1.7. Belgesi askıya alınan yada iptal edilen kişi belgeyi 15(onbeş) gün içerisinde Beyaz Belgeye teslim etmek zorundadır.

4.1.8. Belge askı süresince geçici olarak geçersizdir.

4.1.9. Geçerliliği herhangi bir sebeple sona eren belgenin kullanımından, belgelendirilmiş kişi sorumludur. Beyaz Belge hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.1.10. Belgelendirilmiş kişinin; belge geçerlilik süresi boyunca mesleğini yapmasına engel bir durumun olması durumunda Beyaz Belgeyi bilgilendirmek zorundadır.

4.1.11. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat, bilgi değişikliği vb. olması durumunda, o belgenin kullanımına son verilmeli ve Beyaz Belgeye belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunmalıdır. Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, kayıp ilanı vermeli ve o ilanla birlikte Beyaz Belgeye bilgi vermek zorundadır. Bu hallerde; belge sahibi tarafından ücret listesinde belirtilen ‘sınavsız belge yenileme ücreti’ tutarının Beyaz Belgeye yatırılmasına müteakip 3 iş günü içerisinde Beyaz Belge Kuruma belge yenileme talebinde bulunur. Kurumun belgeyi onaylaması ve iletmesi halinde belge teslim süreçleri PR.9 Belgelendirme Prosedürü ‘4.1.3Mesleki Yeterlilik Belgesi Teslimi’ maddesine uygun şekilde yürütülür. 

4.1.12. Belgenin askıya alınmasına sebebiyet verecek bir uygunsuzluk olduğunda kişi, 1(bir) ay içinde uygunsuzluğunu gidermeli tarafımıza gerekli kanıtları sunmalıdır. Aksi durumda askı süresi ilk tarihten itibaren devam ettirilir ve uygunsuzluğunu gidermesi beklenir. İptal edilmesi durumunda ise belge kullanımı sona erdirilir.

4.1.13. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

4.1.14. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

4.1.15. Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

 

4.2. Logo / Marka Kullanım Kuralları

Logo / marka kullanım şartları ve temsil hakları, imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır. Sözleşme mahiyetine uygun olarak genel kapsamda;

 

4.2.1. Beyaz Belge Logo/Markasını kullandırma hakkı sadece Beyaz Belgeye aittir.

4.2.2.  Belge sahibi, Beyaz Belge logosunu/markasını belirtilen usul esas ve şartlara uygun kullanmakla yükümlüdür.

4.2.3.  Belge sahibi, Beyaz Belge logosunu/markasını sadece belgede belirtilen kapsam için kullanabilir.

4.2.4.  Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

4.2.5.  Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

4.2.6.  Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.

4.2.7.  Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz.

4.2.8.  Logo/Marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

4.2.9.  Belge sahibi, belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.

4.2.10. Belgelendirilmiş kişi Beyaz Belge Logo/Markasını sadece belgede yer alan Belge Numarası ile birlikte kullanabilir. Belge Numarası olmadan tek başına kullanılamaz.

4.2.11. Belgeli kişi veya çalıştığı kuruluş ilgili akreditasyon kuruluşunun ( TÜRKAK R.10.06’ da belirtilen kurallar vb.) marka kullanım usul esaslarına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu marka kullanım usul ve esaslarına uymakla yükümlüdür.

4.2.12. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

 

Revizyon Mahiyeti

Rev. Tarihi/Nu.

4.1. Belge Kullanım Kuralları 4.1.11. madde içeriğine belgenin kaybolması, yıpranması gibi durumlarda yapılacak işlemler tanımlanmıştır.

30.06.2020/01